Prijave za obuku za pripremu projektnih prijava KA1 Mobilnost mladih – omladinske razmene jul/septembar 2021. godine.