Prijave za virtuelnu KA1 radionicu za pripremu projekata mobilnosti mladih i omladinskih radnika, 09. jul, 2020.