Prijave za virtuelnu KA2 radionicu za pripremu projekata partnerstava za saradnju u oblasti mladih oktobar, 2021.